Maja, Croazia

Bok svima!!

Dolazim iz Hrvatske. Prije dolaska na ”tak Italije” nisam znala mnogo o Salentu, a sad se tu osjeæam kao u vlastitoj kuæi. Posjetila sam gotovo cijelu Pugliu i oèarao me njen krajolik. Posvuda se nalaze polja maslina, palmi, oleandara, te ostalih specifiènih vrsta biljaka. U ¹koli sam provodila zaista lijepe trenutke zajedno sa profesoricom Elisabettom i mnogo sam nauèila. Najvi¹e od svega su mi se svidjeli razgovori o njihovim obièajima i navikama. Bila sam smje¹tena kod obitelji koja me je mazila i pazila;) Svakog dana su me vodili u obilaske obli¾njih gradova. Tako sam upoznala mno¹tvo simpatiènih i srdaènih ljudi koji æe mi zauvijek ostati u sjeæanju. Takoðer sam isprobala razlièite vrste tipiène salentinske hrane koja je vi¹e nego ukusna. ®elim se zahvaliti svima: od obitelji do Elisabette. Takoðer i simpatiènoj Marini koja je bila izvrsni turistièki vodiè!
Lu sule, lu mare, lu ientu..

alessio_s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincid unt ut laoreet dolore magn psum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincid unt ut laoreet dolore magnpsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincid unt ut laoreet dolore magn.