Maja, Croazia

Bok svima!!

Dolazim iz Hrvatske. Prije dolaska na ”tak Italije” nisam znala mnogo o Salentu, a sad se tu osjeæam kao u vlastitoj kuæi. Posjetila sam gotovo cijelu Pugliu i oèarao me njen krajolik. Posvuda se nalaze polja maslina, palmi, oleandara, te ostalih specifiènih vrsta biljaka. U ¹koli sam provodila zaista lijepe trenutke zajedno sa profesoricom Elisabettom i mnogo sam nauèila. Najvi¹e od svega su mi se svidjeli razgovori o njihovim obièajima i navikama. Bila sam smje¹tena kod obitelji koja me je mazila i pazila;) Svakog dana su me vodili u obilaske obli¾njih gradova. Tako sam upoznala mno¹tvo simpatiènih i srdaènih ljudi koji æe mi zauvijek ostati u sjeæanju. Takoðer sam isprobala razlièite vrste tipiène salentinske hrane koja je vi¹e nego ukusna. ®elim se zahvaliti svima: od obitelji do Elisabette. Takoðer i simpatiènoj Marini koja je bila izvrsni turistièki vodiè!
Lu sule, lu mare, lu ientu..